شگفتی های بسیار زیادی در دنیای پزشکی رخ می دهد که هر بار عده ای از پزشکان را به چالش می کشد و حتی برخی مواقع باعث پیشرفت در علم نیز می شود.

یکی از جدیدترین نمونه های شگفتی در دنیا پزشکی را می توان در دختر ۱۱ ساله چینی پیدا کرد که بازوی اضافه ای در پشت بدنش در حال رشد کردن است.

بسیاری از پزشکان یا دیدن این صحنه شگفت زده شدند و البته بعد از تحقیقاتی که انجام دادند احتمال آن را می دهند که این بازوی اضافی باقی مانده از دوقلو ای است که متولد نشده.

این مسئله بعد از اینکه یکی از پزشکان چینی به نام” باوگان پنگ” موضوع را بررسی کرد به یک مسئله جهانی تبدیل شده است وبسیاری از پزشکان نظراتی را در این باره ارائه داده اند.

این پزشک در یکی از مقاله هایی که در این باره نوشته است به وضعیت نادری به نام”جنین در جنین” اشاره کرده است که از هر ۵ میلیون بچه یکی به آن مبتلا خواهد بود. در این وضعیت نادر بخشی از جنین دوقلو در بدن جنین دیگر وارد می شود.

این دختر که اسمش فاش نشده است از بیماری های نخاعی نیز به خاطر این دوقلوی به دنیا نیامده و این بازوی اضافی رنج می برد. پزشک معالج او می گوید همچنان تحقیقات برای تصمیم به جدا کردن این قطعه اضافی وجود دارد.

تصاویر رادیولوژی از کمر این دختر ۱۱ ساله