سازمان فضایی ناسا قصد دارد تا در دهه ۲۰۳۰ میلادی انسان را به مریخ بفرستد. ماموریتی بسیار پیچیده که هنوز بعد از انجام ماموریتهای بسیار فضایی،‌ انسان تصمیم قطعی برای اینکار نگرفته است.

بر اساس داده های رسیده از کنجکاوی ناسا نوسان ناشی از تابش فصول و آب و هوای مریخ بطور مستقیم با فشار اتمسفر مریخ در ارتباط است.