“آرمسترانگ پم” هندی کسی است که از یکی از دانشگاه های دهلی فارق التحصیل شده است و این روزها در یکی از روستاهای هند مشغول به زندگی و انجام کار بزرگی است.

او چند وقتی است که مشغول انجام کار بزرگی برای هم روستاییان خود است و به تنهایی در حال ساخت یک جاده برای مرتبط کردن روستا با نزدیک ترین مرکز بزرگ در هند است. چند سالی است که دولت این کشور قول ساخت جاده را داده بود اما هیچ اتفاقی نیفتاد تا اینکه پم تصمیم گرفت خودش این جاده را بنا کند.

این روستا به اندازه ای دور افتاده است که با پای پیاده نزدیک به ۲ روز راه برای رسیدن به نزدیک ترین نقطه آبادانی در این کشور است و نبود امکانات گسترده باعث بروز مشکلات بسیاری در این منطقه شده است.

برادر آرمسترانگ می گوید : ما از گذشته در این روستا زندگی می کردیم اما گاهی اوقات برای درآوردن خرج خانه مجبور بودیم به شهر برویم و این رفت و برگشت نزدیک به ۸ روز طول می کشید و این باعث شده بود تا بسیاری از روستا خارج نشوند و اقتصاد روستا نابود شود.

او همچنین افزود مردم روستا برای اینکه این جاده ۱۰۰ کیلومتری زودتر ساخته شود بسیاری از دارایی هایشان را به آرمسترانگ داده اند تا او نیز وسایل لازم را تهیه کند.

او ابتدا این کار را به تنهایی و با کمترین امکانات شروع کرد اما این روزها جوانان روستا به او کمک می کنند و وجود کمک های مالی باعث شده است تا امکاناتشان بهتر شود.

تا به حال و بعد از گذشت بیش از ۵ ماه کار مدام آن ها توانسته اند از ۷۰ کیلومتر این جاده بهره برداری کنند اما ۳۰ کیلومتر اخر به خاطر بدی زمین با سرعت کندتری در حال پیشرفت است.