وزیر کشور در حکمی، پور موسوی مدیر کل سیاسی وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها منصوب کرد.

افق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، سید محمد علی پور موسوی مدیر کل سیاسی وزارت کشور به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها منصوب شد.

بنا بر این گزارش، وزیر کشور در حکم انتصاب دبیر جدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به سوابق ارزشمند مدیریتی و مراتب تعهد و درایت پورموسوی ابراز امیدواری کرده است تا با استفاده شایسته از ظرفیت های موجود و توکل به عنایات الهی نسبت به حسن جریان امور دبیرخانه این کمیسیون اهتمام شود.

همچنین سید محمد علی پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر جدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پیش از حضور در ستاد وزارت کشور، معاونت سیاسی استانداری خوزستان را برعهده داشته است.

مسئولیت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از دیگر سوابق اجرایی پور موسوی است.