حسین گروسی در گفت و گو با خبرنگار افق با اشاره به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درخصوص بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: بیمه کارگران ساختمانی هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که این امر می تواند گامی مثبت در راستای بیمه شدن این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جامعه باشد.
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ما نمایندگان به دنبال این هستیم که همه کارگران ساختمانی بیمه تاًمین اجتماعی شوند، چرا که سازمان تاًمین اجتماعی با بخش نامه‌هایی که داده بود متاًسفانه کاری کرده است که عملاً کسی از کارگران بیمه نشود و زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرده بود ولی با این مصوبه جدید مجلس این سقف برداشته شد وما امید داریم نه تنها کارگران ساختمان، بلکه کشاورزان هم بیمه شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: فعلاً این گام نخست برداشته شد تا افرادی که بیمه شدن برایشان یک خواسته دیرینه بوده و افراد زحمت کشی هستند و هیچ پشتوانه ای ندارد عملی شود.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که پس از بیمه تاًمین اجتماعی کارگران ساختمانی، نوبت بیمه حوادث و بازنشتگی آنها خواهد رسید./