افق نیوز:این حیوان که گورکن عسل خوار یا رتِل نامیده می شود بیشتر در آفریقا و جنوب شرق آسیا مشاهده شده است. بر خلاف نام، بیشتر از آنکه به گورکن ها شباهت داشته باشد، نزدیکی فراوانی به خانواده راسوها دارد.