خبرگزاری فارس: آدم کوچولوهای نگران + تصاویر

وقتی صحبت از هنر خیابانی می‌شود معمولاً تصاویر بزرگی که بر دیوارها نقش بسته به ذهنمان می‌آید اما یک هنرمند خیابانی تجربه ای متفاوت را به تبن عرصه آورده است.

«ایزاک کوردال» مجسمه های کوچک خود را در موقعیت‌های خاصی در خیابان‌های وین قرار داده و از آن‌ها عکاسی کرده تا صحنه های زیبای زیر خلق شود. البته هدف این هنرمند تنها خلق آثار دیدنی نبوده و در دل کار خود به نگرانی‌اش درباره گرمایش زمین و آلودگی محیط زیست اشاره کرده است.

فارس