مردی ساکن دهکده ی چندورتی در کشور منطقه ی کریمنگر کشور هندوستان همسرش را به قیمت ۶ هزار روپیه به دلالی در کورتلا مندل فروخت. این حادثه همین هفته اتفاق افتاد و روز دوشنبه به دنبال شکایتِ پسرِ این زن، پرونده اش در اداره ی پلیس تشکیل شد.

مدولا رجندر ۴۲ ساله متهم به فروختن همسرش مدولا امیانی ۳۶ ساله، دلیل این کار را هزینه های سنگین خرید مشروب دانسته و برای اینکه بتواند خرج مشروبش را جور کند حتی حاضر به فروش همسر خود نیز گشته!

صبح شنبه رجندر به زور همسرش را به ایستگاه اتوبوس چندورتی برده و به او گفته که “همینجا منتظر رسیدن دلال بمان”

 این زن در مصاحبه ای گفته:

“من اولش شوکه شدم وقتی شنیدم شوهرم منو به ۶ هزار روپیه به یه دلال فروخته، اون حتی یه بلیط اتوبوس به مقصد کورتلا هم برام گرفته بود و بعدشم منو ترک کرد”

 زن پس از این جریان خود را به دهکده ی رودرنجی و خانه ی یکی از اقوام رسانده.

 وی همچنین بیان کرده:

“من بیشتر از ۲۰ ساله که با این مرد ازدواج کردم (از ۱۶ سالگی) و هرگز حتی به فکرم هم خطور نکرده بود که ممکنه همچین رفتار فجیعی با من داشته باشه”

 پلیس به دنبال شکایت آنوپ، پسر ۱۸ ساله ی این زن، پرونده ای علیه رجندر تشکیل داده و خاطرنشان کرده که در حال حاضر در حال مشاوره ی این زوج هستند. رجندر و امیانی به غیر از آنوپ دو فرزند دیگر نیز دارند: یک پسر ۱۵ ساله و یک پسر ۱۲ ساله.