درخواست قطع کامل روابط مصر و رژیم صهیونیستی

خبرنگار العالم از قاهره گزارش داد: احزاب و نیروهای سیاسی مصر، از جمله حزب حاکم، قطع کامل روابط این کشور با اسرائیل را خواستار شدند.