خبرگزاری فارس: لباس برای سگ‌های فضانورد +‌ تصاویر

از گذشته قسمتی از آزمایش‌های فضایی مربوط به حیوانات بوده است، اما برای بردن یک حیوان به فضا مثل فضانوردان لباس فضایی مخصوص لازم است.

در زیر نمونه ای از اولین لباس‌های فضایی حیوانات در دهه پنجاه قرن بیستم را می‌بینید که برای پوشاندن به سگ‌های فضا نورد ساخته شده بودند.

فارس