جهش بزرگ زنان مطلقه در دام سودجویان مفاسد اجتماعی، موجب گسترش انحراف و آسیب های اجتماعی است.

سید حسن حسینی جامعه شناس گفت: بعضی از مواقع زن و مرد به دلیل عدم تفاهم و سازش، گریز و فرار از یکدیگر چارهای جز جدایی و طلاق ندارند.

وی افزود: با توجه به اثرات مخرب طلاق بیشترین آسیب متوجه زنان مطلقه به خصوص افرادی با تحصیلات کم با وجود عدم امکان اشتغال برای آنها که دچار آسیب های بسیار و جدی می شوند.

حسینی گفت: از سوی دیگر زنان مطلقه شاغل نیز دچار یک سری مشکلات در محیط کار و تبدیل به کالایی در دست سودجویان و نامحرمان می شوند.

وی اشاره کرد: متأسفانه ما به دلیل عدم توانایی در رفتار و برخورد با زنان مطلقه بدون توجه به حقوق آنها برای تامین مخارج زندگیشان و کسب شغل مناسب در محیط سالم ناخواسته و غیر مستقیم آنها را مجبور به انجام انحراف ها و آسیب های اجتماعی می کنیم.

حسینی گفت: با مواجه ی زنان مطلقه با جو ناآرام جامعه، دچار آسیب های روحی، روانی و جذبشان به گروهها، باندهای فساد اجتماعی و اخلاقی در نتیجه تبدیل به عاملی برای ایجاد آسیب ها و انحراف های اجتماعی می شوند.

وی در ارتباط با نحوه ی برخورد مردم با زنان مطلقه گفت: با ایجاد زمینه ای مناسب برای ازدواج موفق و نگاهی مثبت به زنان مطلقه یا ایجاد شرایط مناسب باید از گسترش انحراف ها و آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم.

حسینی افزود: در مواقعی پسران با خواستگاری از دختران، عقد، نامزدی یا اسم گذاری روی آنها باعث عدم آرامش، امنیت و سرنوشتی نامعلوم و تبدیل به عاملی برای ایجاد آسیب های اجتماعی در ارتباط با دختران می شوند.

وی تاکید کرد: زنان مطلقه به دلیل عدم حمایت از سوی خانواده و افراد جامعه، زندگی در محیط شهری، مشکل مسکن، عدم اشتغال مناسب و تنهایشان، دچار آسیب های بسیار و تبدیل به عامل مخرب و آسیب زا در جامعه می شوند.

حسینی در ادامه گفت: در حقیقت بخش عمده ای از عوامل موثر در ایجاد مفاسد اخلاقی و اجتماعی مختص زنان مطلقه است.

وی در پایان افزود: با ایجاد زمینه برای مسکن مناسب، اشتغال و محیط کار سالم و گسترش فرهنگ برخورد مناسب با زنان مطلقه، باید زمینه را برای مقابله و پیشگیری از اسیب به آنها مهیا سازیم.

باشگاه خبرنگاران