عکاسی که با این تصاویر لقب شجاع ترین عکاس را از آن خود کرد+عکس

پانوی می گوید: “ابتدا در رویارویی با این مار ۸ متری ترس زیادی داشتم اما گویا غذای خود را خورده بود و به من توجهی نمی کرد. به همین دلیل به آن نزدیک شدم به گونه ای که نزدیک بود حتی آن را لمس کنم”.

وزن این مار ۲۰۰ کیلوگرم است و قادر است یک انسان بالغ را به راحتی ببلعد.

عکاسی که با این تصاویر لقب شجاع ترین عکاس را از آن خود کرد+عکس

عکاسی که با این تصاویر لقب شجاع ترین عکاس را از آن خود کرد+عکس

عکاسی که با این تصاویر لقب شجاع ترین عکاس را از آن خود کرد+عکس