عکس زیر جدید ترین عکسی است که عکاسان خبری از خانم برادول گرفته اند. برادول در این عکس در آشپرخانه منزل برادرش در واشنگتن دیده می شود.

عصرایران