طبق اعلام سازمان صلیب سرخ جهانی، آوارگان سوری که تعدادشان به ۱۷۰ هزار نفر می رسد نیازمند کمک های بیشتری از سوی سازمان های بین المللی هستند.