افق(ofoghnews.ir) رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به جزئیات سند چشم انداز این دانشگاه، گفت: اعطای مدرک دکتری به شهید تهرانی مقدم مستلزم بررسی سوابق علمی وی از سوی هیات ممیزه دانشگاه است.

دکتر رضا روستا آزاد در مراسم بزرگداشت شهید حسن تهرانی مقدم با اشاره به تدوین سند چشم انداز این دانشگاه افزود: بر اساس این سند دانشگاه صنعتی شریف در افق ۱۴۰۴ به عنوان کانون اساتید، محققان و دانشجویانی با ویژگیهای خاص شناخته خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف، متعهد بودن، مومن، متدین، دانشمند، پارسا و خدمتگزار را از ویژگیهای اساتید و دانشجویان این دانشگاه در افق ۱۴۰۴ ذکر کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف نیاز به اسوه و الگو داریم تا بتوانیم آرزوهای خود را محقق کنیم.

وی شهید تهرانی مقدم را بهترین الگو و نمونه برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز این دانشگاه ذکر کرد و یادآور شد: از دست دادن این عزیزان هر چند که دردآور است ولی مایه خوشحالی است که بهتر از این عزیزان خلق خواهند شد.

فارع التحصیلان شهید شریف

روستا آزاد، شهیدان علیمحمدی و شهریاری را از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف نام برد و اضافه کرد: این شهیدان شمع محفل بشریت هستند. این دانشمندان شهید به دور از هیاهو در گوشه ای به تحقیق پرداختند.

بزرگترین آرزوی رئیس دانشگاه شریف

روستا آزاد با اشاره به سوالی که از وی در خصوص بزرگترین آرزوهایش در هفته هوافضا پرسیده شد، خاطر نشان کرد: در پاسخ به این پرسش پاسخ دادم که از بزرگترین آرزوهای من برگزاری نماز جماعت در یکی از کرات آسمانی است. در این آرزو هم توسعه فناوری هست و هم توسعه معنویات.

شرط اعطای دکترای افتخاری شریف به تهرانی مقدم

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اعطای مدرک دکترا به شهید تهرانی مقدم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدارکی از سوی دانشگاه های تربیت مدرس و تهران به شهید تهرانی مقدم اعطا شده است.

وی با اشاره به شرایط اعطای مدرک دکتری افتخاری دانشگاه شریف به شهید تهرانی مقدم اظهار داشت: اعطای مدرک دکتری به شهید تهرانی بر اساس بررسی سوابق این شهید بزرگوار است که از سوی هیات ممیزه دانشگاه صورت خواهد گرفت.

روستا آزاد با تاکید بر اینکه اعطای مدرک دکتری افتخاری به شهید تهرانی مقدم همانند سایر اندیشمندان است، گفت: پس از تکمیل بررسی هیات ممیزه دانشگاه در سالروز شهادت تهرانی مقدم در سال آینده مدرک دکتری افتخاری اعطا خواهد شد.

مهر