امام علی علیه‏‌السلام درباره این‌که مازاد ثروت را چه باید کرد؟ می‌فرمایند: ” از مال و دارایی به اندازه ضرورت خود نگه دار و مازاد آن را برای روز نیازمندیت پیش فرست۱″.

امام صادق(ع) نیز فرمودند: “در حقیقت خداوند این مال‏‌های زیادی را به شما داده است تا آن‌ها را در جهتی که خداوند عز و جل معلوم کرده است به کار اندازید، آن‌ها را به شما نداده است که بیندوزید۲”.

حضرت امیرمومنان امام علی(ع) در سفارشی فرمودند: “مال و ثروت، صاحب خود را تا زمانی که آن را بذل و بخشش کند، گرامی می‏‌گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش می‏‌سازد۳”.

و در پایان ذکر این حدیث از آن حضرت خالی از لطف نیست که فرمودند: “خداوند سبحان خوراک تهی‌دستان را در اموال توانگران قرار داده‏‌است. پس، هیچ تهیدستی گرسنه نماند، مگر به سبب این‌که ثروتمند از حقّ او بهره‏‌مند شده‏ است و خدای بزرگ در این باره از آنان بازخواست می‏‌کند۴”.

 

منبع:

 

۱- نهج‌البلاغه: الکتاب ۲۱ منتخب میزان‌الحکمه: ۵۲۴

 

۲- الفقیه: ۲/۵۷/۱۶۹۳ منتخب میزان‌الحکمه: ۵۲۴

 

۳- غررالحکم: ۱۸۳۸ منتخب میزان‌الحکمه: ۵۲۴

 

۴- نهج‌البلاغه: الحکمه ۳۲۸ منتخب میزان‌الحکمه: ۴۳۴