اوایل مهر امسال زن جوانی با مراجعه به شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز پرده از راز یک جنایت برداشت.

این زن جوان در شکایتش مدعی شد برای حل یکی از مشکلاتش به یک مرد میانسال دعانویس مراجعه کرده است و از سوی این فرد فریب خورده است.

بررسی‌ها برای شناسایی مرد رمال آغاز شد تا اینکه مشخص شد چند زن و دختر جوان دیگر هم از این فرد شاکی هستند و از سوی وی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

سرانجام با تلاش مأموران پلیس، مرد رمال به نام «پ» در محل اختفایش شناسایی و توسط مأموران دستگیر شد.

قاضی رنجبر، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز گفت: با بررسی شکایت‌های قربانیان پرونده، احتمال می‌رود زنان و دختران دیگری هم توسط مرد رمال مورد تعرض قرار گرفته باشند.

وی افزود: بنابراین شاکیان می‌توانند شکوائیه خود را تا پایان بهمن امسال به دفتر شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز ارائه دهند.