دانشمندان اظهار می دارند که انسانها به زودی به یک بیماری جدی مبتلا می شوند که از حیوانات خانگی به آنها منتقل می شود.

نتایج یک تحقیق افزایش این خطر را که از حیوانات منتقل می شود، مورد تأکید قرار داده است چرا که در دوره زندگی مدرن انسانها حیوانات خود را از محیط بیرونی به داخل خانه خود منتقل کرده اند.

این گزارش اظهار می دارد که از آنجا که حیوانات خانگی به بخش مهمی از زندگی مردم تبدیل می شود، آنها بیشتر و بیشتر در خطر قرار می گیرد و این امر شامل خوابیدن حیوانات خانگی در تختخواب افراد هم می شود.

این بیماریها چون هاری هر ساله  ۵۵ هزار نفر را در آسیا و آفریقا به کام مرگ می شود، می تواند بسیار جدی باشد.

محققان خواستار نظارت جدی و جهانی بر بیماریی که از حیوانات به انسانها منتقل می شود شده اند تا داروها و واکسنهایی در این عرصه تولید شوند.

این تحقیق با ریاست مایکل دی استاد آسیب شناسی دامپزشکی رد دانشکده علوم دامپزشکی دانشگاه بریستول انجام شده و در مجله بیماریهای عفونی در حال ظهور منتشر شده است.

مایکل دی اظهار داشت که گربه ها و سگها منبع بزرگ و بالقوه نسل جدید بیماری هایی هستند که به انسان منتقل می شود.

برای مثال به طور تخمینی هشت تا ده میلیون سگ در بیش از ۳۱ درصد خانه های بریتانیایی زندگی می کنند و این میزان در آمریکا در ۳۷ درصد خانه ها به ۷۲ میلیون سگ می رسد. در کشورهای توسعه یافته رابطه میان انسان و سگها و گربه ها تعمیق شده است و این حیوانات اکنون در محیط داخلی زندگی انسانها سهیم هستند.

وی یادآور شد: حضور سگها و گربه ها در جای خواب انسان می تواند عامل افزایش بیماری برای انسانها باشد.

محققان اظهار می دارند که افزایش تعداد افرادی که با حیوانات خانگی در یک تخت می خوابند خطر گسترش بیماری به صاحب حیوان را افزایش می دهد.

این گزارش با حمایت انجمن جهانی دامپزشکی حیوانات کوچک، کمیته سلامتی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا و سازمان جهانی بهداشت حیوانات و همچنین سازمان بهداشت جهانی انجام شده است.

براساس اظهارات این گزارش، سازمانهای بهداشت جهانی معمولا بیماریهایی را کنترل می کنند که توسط احشام منتقل می شود و تاکنون توجه چندانی به حیوانات خانگی نداشته اند. برای مثال سازمان بهداشت جهانی بیماری ویروس آنفلوآنزا را در ۱۱۱ مرکز ۸۳ کشور کنترل کرده است، اما در این کنترلها هیچ اشاره ای به بیماریهایی که از حیوانات خانگی به انسان منتقل می شود نشده است.

مهر