شهرت این دختر بخاطر داشتن زیباترین چشم های دنیا
 اکنون استیو مک کاری پس از ۲۰ سال این دختر را که اکنون با ۳ دختر و شوهر خود زندگی میکند دوباره پیدا کرده و عکسی از او گرفته و منتشر کرده است.
شهرت این دختر بخاطر داشتن زیباترین چشم های دنیا ، www.irannaz.com