غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با  خانه ملت، با تأکید بر اینکه برای انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان به هیچ وجه لازم نبود با دستگاهی هماهنگی انجام شود، افزود: سازمان زندان‌ها طبق تشخیص پزشکی عمل می‌کند و لازم نیست برای انتقال زندانی به بیمارستان با کسی هماهنگ کند.

رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: تا زمانی که تشخیص پزشکی مبنی بر این بود که مهدی هاشمی باید تحت مراقبت‌های پزشکی باشد وی در بیمارستان تحت نظر پزشک بود ولی به محض اینکه این ضرورت وجود نداشت وی به زندان انتقال داده شد بنابراین به هیچ وجه بنا نیست برای انتقال زندانی از شخص یا دستگاهی اجازه بگیریم.

انتقال زندان اوین در دست مطالعه است

اسماعیلی درباره انتقال زندان نیز گفت: هم اکنون انتقال زندان اوین در دست مطالعه است و باید دید چه مکانی را در عوض اوین به ما تحویل می‌دهند.