در تازه‌ترین اظهارنظر اصلاح‌طلبان درباره نامزد احتمالی شان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲،‌محمدرضا
راه چمنی دبیرکل حزب تازه تاسیس وحدت و همکاری ملی ایران اعلام کرد که نامزدشان از خارج از کشور
می‌آید.
راه چمنی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما یک موردی سراغ داریم که ایشان در خارج از کشور حضور دارند. این
شخص در حالی که گرایش اصلاح‌طلبانه دارد اما مستقل است و سابقه کار اجرایی و وزارت نیز دارد لذا با توجه به
سوابق بسیار روشن ایشان و البته از آنجایی که در درگیری‌های سیاسی نیز نبوده بنابراین نمی‌توانند تخریبش
کنند بنده معتقدم این چهره می‌تواند جوانان،نخبگان و نیروهای ارزشی نظام را به خود جذب کند.راه چمنی درباره کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی نیز گفت:از آنجایی که خاتمی بنا ندارد کاندیدا شود لذا بنده

در این خصوص نظری ندارم البته اگر ایشان وارد صحنه شود مقبولیت خوبی خواهد داشت اما با این وجود از
حالا نمی‌توانیم قضاوت کنیم این مقبولیت در چه حدی باشد.
تابناک