نائب رئیس شرکت “مصر للطیران” مصر گفت: شرکت “مصر للطیران” برای مهمانداران زن این شرکت رعایت حجاب اسلامی را در پروازهای هوایی به کشورهای عربی اجازه داده است.

خبرگزاری فارس: حجاب برای مهمانداران زن مصری آزاد شد

«عبدالعزیز فاضل» با بیان اینکه این شرکت مصمم است تا شکل جدیدی از حجاب اسلامی و  متناسب ارائه کند، افزود: حجاب بر عملکرد مهمانداران تأثیر نخواهد گذاشت و امری اختیاری است.

چندی پیش نیز «فاطمه نبیل» به عنوان نخستین مجری محجبه شبکه دولتی مصر با حجاب اسلامی، انقلابی در ممنوعیت حضور مجریان با حجاب در تلویزیون ایجاد کرد.

در حالی که اکثریت زنان مصری محجبه هستند حکومت حسنی مبارک حد و مرزی در رعایت حجاب برای حضور زنان در اماکن عمومی و شرکت هواپیمایی ملی تعیین کرده بود.

خاطر نشان می‌شود شرکت “مصر للطیران” در گذشته، اجازه داشتن حجاب برای مهمانداران زن در پروازهای هوایی به مقصد “جده” و “مدینه” را داده بود و اکنون این اجازه را به کشورهای عربی دیگر نیز توسعه داده است.

ابنا