دبیرکل حزب الله لبنان بر پایبندی به مقاومت و آمادگی کامل برای دفاع در برابر هرگونه هجوم تاکید کرد.

به گزارش پایگاه ا طلاع رسانی شبکه العالم،سید حسن نصر الله در مراسم روز شهید در مجتمع سیدالشهداء ضاحیه جنوبی بیروت افزود:ما به مقاومت پایبندیم و تجربه گذشته  چراغ راه آینده ماست، همیشه در آمادگی قرار داریم و به دفاع از کشور ادامه می دهیم.

مقاومت بدون هیچ سستی و کاستی ادامه خواهد داشت و تحولات منطقه هیچ تاثیری بر عزم و اراده نیروهای مقاومت ندارد. ما به آینده بسیار امیدواریم.
وی خاطرنشان کرد:مقاومت اسلامی در طول سی سال گذشته دستاوردها و پیروزی های زیادی داشته است.
نصرالله افزود: بسیاری می خواهند ما تاریخ مقاومت خود را نادیده بگیریم و فراموش کنیم و ملت های عربی نیز گذشته خود را نادیده بگیرند تا جاسوس و مزدور اسرائیل باشند.
دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: به فضل خون شهدای مقاومت دشمنان مقاومت نیز به قدرت بازدارندگی مقاومت اعتراف کرده اند. قدرت مقاومت در حمایت از لبنان و یک وظیفه شرعی و ملی است.