به دنبال دستور رییس قوه قضائیه برای پیگیری سریع پرونده مرگ ستار بهشتی، خبرنگار شبکه ایران مطلع شد، ۳ تن از کسانی که مسئول بازجویی از این متهم بودند، بازداشت شده اند.