وزیر وابسته به جریان صدر عراق به دلیل موافقت با حذف کالابرگ‌های غذایی، استعفای خود را به رهبر این جریان تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری «براثا»، «محمد الدراجی» وزیر ساخت‌و ساز مسکن عراق وابسته به فراکسیون پارلمانی «الاحرار»، استعفای خود را که با خونش امضا کرده بود به «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر تقدیم کرد.

وی در نامه استعفایش از ملت عراق و صدر به دلیل موافقت و امضای تصمیم حذف کالابرگهای غذایی عذرخواهی کرد.

دراجی در نامه‌ خود به مقتدا صدر نوشته است: تلاش ما بر این است تا از موقعیت و جایگاه ناچیز خود به مردم خدمت کنیم و گاهی اعتقاد داریم که این تصمیم ما به نفع ملت است که البته درستی و یا نادرستی ایده ما از نگاه دیگران قابل بررسی است.

این وزیر وابسته به جریان صدر نوشت: قصد ما این بود که یارانه جایگزین کالابرگ غذایی شود زیرا که اقلام این کالابرگها  کامل به دست هموطنان نمی‌رسد. قصد ما رسیدن مبلغی به دست هموطنان بالغ بر قیمت اقلامی که دریافت می‌کنند، بود.

دراجی افزود: فرصت نشد تا موضوع شرح داده شود و یا مورد مناقشه قرار گیرد زیرا که ناگهان در جلسه هیئت دولت مطرح شد بدون اینکه در جدول کاری جلسه باشد.

این وزیر کابینه مالکی در خطاب به مقتدا صدر نوشت: این افتخاری برای ما و نوعی بزرگواری از جانب شما است که به نیابت از ما از مردم عذرخواهی کنید و ما جز اینکه از شما و ملت عذرخواهی کنیم کاری از دستمان بر نمی آید.

وی در ادامه گفت: خود را تحت فرمان شما قرار می‌دهم،از عذر خواهی علنی از ملت عراق گرفته تا استعفا از پست خود.

هفته پیش، مقتدا صدر در پی لغو کالابرگهای غذایی عراق خواستار تشکیل کمیته‌ای حوزوی و پارلمانی برای بررسی این موضوع شده بود و از کسانی که با طرح حذف کالابرگهای غذایی موافقت کرده بودند، خواسته بود که از ملت عراق عذرخواهی کنند.

فارس