با دیگر مادر طبیعت یک شگفتی جدید از خود نشان داده است و در هند بزی تنها با یک چشم به دنیا آمده است.

این بز در یکی از روستاهای هند به دنیا آمده است و صاحب آن که فردی به نام ” Kandasamy” است می گوید در طول بیش از ۱۰ سال که بز پرورش می دهم این اولین باری است که با چنین چیزی روبرو می شوم.

نکته جالب در مورد این بز این است که او به همراه برادر دوقلواش به دنیا آمده است که البته این مشکل تنها برای این بز پیش آمده و برادرش در سلامت کامل به سر می برد.

بنا به گفته دامپزشکانی که تابه حال این بز را معاینه کرده اند این مورد به علت مشکلات ژنتیکی پیش آمده است که البته این مورد در میان بزها بسیار نادر است.