در کرانه عظیم گیتی زمین کجا واقع شده و چشم انسان تا کجای دنیا را می‌تواند کشف کند؟

خبرگزاری فارس: ما کجای دنیا هستیم + عکس

تصاویری که در زیر می‌بینید مجموعه‌ای از اجرام آسمانی است که در با تمام وسعت خود در هر عکس نسبت به عکس قبل تبدیل به نقطه‌ای می‌شود و ذره‌ای بیش نیست. حال ما کجای این دنیا هستیم؟

 

زمین

 

منظومه شمسی

 

منظومه‌های ستاره‌ای نزدیک به منظومه شمسی

 

کهکشان راه شیری

 

گروه کهکشان‌های محلی

 

خوشه سنبله

 

خوشه‌های محلی

 

جهان هستی

 

فارس