وزیر نیرو با بیان اینکه دولت بعد از دستور مقام معظم رهبری تصمیم گرفت دیگر حرف تفرقه آمیز نزنند، گفت: انتظار داریم قوای دیگر نیز این موضوع را رعایت کنند، ضمن اینکه برای این مسئله چند جلسه در دولت برگزار کردیم و باید بگویم ما در دولت پیام رهبری را شنیدیم.

 مجید نامجو ظهر امروز در مراسم افتتاح نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب  گفت: شرایط امروز کشور حساس است و در این زمان که دشمن تلاش می کند به لحاظ اقتصادی به کشور ضربه بزند، باید بیشترین اقدامات را برای مقابله صورت دهیم.

وزیر نیرو با تاکید براینکه تحریمها از ابتدای انقلاب بوده و هست و درحال حاضر نیز به شدت افزایش یافته است، گفت: برای مقابله با این اقدام نیز دولت و مجلس به دنبال آن هستند، البته اگر می توانستند ما را کمکی دهند تا به حال این کار را انجام داده بودیم.

وی با بیان اینکه مردم در مقابل تهاجمات مقابله می کنند، افزود: دولت بعد از دستور مقام معظم رهبری تصمیم گرفت دیگر حرف تفرقه آمیز نزنند. انتظار داریم قوای دیگر نیز این موضوع را رعایت کنند. برای این مسئله چند جلسه در دولت برگزار کردیم و باید بگویم ما دردولت پیام رهبری را شنیدیم.

وزیر نیرو با اعلام اینکه ایران به لحاظ منابع آبی محدود است از برگزاری ۵  جلسه شورای عالی آب در دولت دهم باحضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: در سال ۹۰ ، ۱۳۰۰میلیارد تومان و در سال جاری نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای ارتقا و روشهای آبیاری در کشاورزی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: وزارت نیرو موظف شد تا ظرف ۳ سال شبکه های پایین دست سدها را  اجرا کند و ۶۹ هزار میلیون یوان از سرمایه گزاری چین در این خصوص استفاده  می کنیم.

نامجو همچنین درباره انتقال آب حوزه به حوزه اظهار داشت : بخشی از مسئولیت‌های حوزه آب طبق تصمیم شورای عالی آب به استانداران واگذار شد.

وی همچنین از تصمیم دولت برای شیرین سازی آب دریاهای شمال و جنوب کشور سخن گفت و ادامه داد:  بارندگی در ۵ سال اخیر زیر نرمال بوده و باید بگویم اگر سدها ساخته نمی شد امکان اداره کشور وجود نداشت.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۴۳ درصد در حوزه آبهای سطحی به نسبت میانگین دراز مدت کاهش اتفاق افتاده است. برای اجرای اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه آب نیاز به ۱۳۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش اب داریم که باید بگویم از طریق خزانه قابل تامین نیست.

وزیر نیرو با بیان اینکه طرح مجلس برای واگذاری آب و فاضلاب به شهرداری‌ها قابلیت اجرایی ندارد، افزود: هنوز شهرداری‌ها به این بلوغ که بتوانند اداره این حوزه را به دست بگیرند، نرسیده اند و بهتر است نمایندگان مطالعات بهتری را دراین خصوص انجام دهند.

وی همچنین از طرخ ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی خبر داد گفت: این طرح سالهای  گذشته مطرح بوده و در نهایت با پی گیری موضوع در وزارت نیرو و طبق اصل ۴۴ این اقدام باید انجام شود.

نامجو از اجرای طرح‌های مهر ماندگار در کشور سخن گفت و افزود: با توجه به اینکه دولت در ماههای پایانی کار خود قرار دارد باید از ظرفیتهای مختلف در کشور استفاده شود و بسته های اقتصادی مناسبی را جذب سرمایه طراحی و تدوین شود.