«میری بالسترازی» فرانسوی نخستین زنی است که از طرف مجمع اینترپل که در رم ایتالیا تشکیل شد به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.

فارس: مجمع عمومی سازمان بین‌المللی پلیس، یک زن فرانسوی را به عنوان رئیس جدید این سازمان انتخاب کرد.

به گزارش فرانس ۲۴، مجمع عمومی بزرگترین سازمان بین‌المللی پلیس در یک جلسه تاریخی یک زن را برای اولین بار به عنوان رئیس این سازمان مهم انتخاب کرد.

«میری بالسترازی» فرانسوی نخستین زنی است که از طرف مجمع اینترپل که در رم ایتالیا تشکیل شد به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.

بالسترازی ۵۸ ساله یک افسر پلیس فرانسه است که به خاطر مبارزاتش علیه جرائم سازمان یافته در بوردو و کورسیکای این کشور مشهور است.

اینترپل در صفحه خود در توییتر آورده است: میری بالسترازی از فرانسه نخستین زنی است که به عنوان رئیس اینترپل برگزیده شده است.