حدود سه دهه از شهادت حسین برزگر گنجی و قاسم نوری، می گذرد. این دو فرشته ی عرش پیما، هر دو زمانی بر خاک همین سرزمین، زیستند و بالیدند و در خون غلتیدند.
 حدود سه دهه از شهادت حسین برزگر گنجی و قاسم نوری، می گذرد. این دو فرشته ی  عرش پیما، هر دو زمانی بر خاک همین سرزمین، زیستند و بالیدند و در خون غلتیدند. عکس زیر، برشی است استثنایی و به یاد ماندنی، از سال هایی که آنان در میان ما خاکیان، مشقِ پرواز می کردند.
زمان تصویر برداری احتمالا بین زمستان ۱۳۶۲ تا پاییز ۱۳۶۴ است. اطلاعات دیگری از این عکس و شهیدانی که بر آن ثبت شده اند به دست نیاورده ایم.

روحمان با یادشان شاد