این خرچنگ آنقدر کوچک است که بسیاری از انواع مورچه‌ها هم از آن بزرگ‌ترند پس نگران گاز گرفته شدن توسط آن نباید بود.

خبرگزاری فارس: کوچک‌ترین خرچنگ گوشه‌گیر+‌عکس

 

فارس