افق(ofoghnews.ir) نیگل اکلاند ۵۳ ساله از یک دست مکانیکی فیبر کربن شبیه به ترمیناتور برخوردار شده که می‌تواند با حرکات بخش بالایی بازوی خود آن را کنترل کند.

این دست مصنوعی جدید bebionic3 که در بند انگشتان آن از آلومینیوم و آلیاژ استفاده شده، مانند یک دست واقعی در واکنش به حرکات بازوی نیگل کار می‌کند.

جالب این که این دست روباتیک بسیار حساس بوده و نیگل می‌تواند روی یک صفحه کلید تایپ لمسی را انجام داده، پوست میوه‌ها را جدا کرده و حتی پس از شش سال برای اولین بار خود لباس به تن کند.

این بازو با ارسال همان علائمی از مغز کار کرده که یک دست عادی عمل می‌کند.

هنگامی که ماهیچه‌ها در بازوی بالایی خم می‌شوند، این حرکت با حسگرهای موثر بر ۱۴ چنگک از پیش برنامه‌ریزی شده دریافت شده و حرکات انسان را تقلید می‌کنند.

الگوهای مختلف این چنگکها شامل یک مشت گره کرده، یک انگشت در حال اشاره و یک حرکت نیشگون گرفتن بر اساس شیوه سخت کردن بازوی بالایی هستند.

نیگل که در سال ۲۰۰۶ دست خود را در یک دستگاه ترکیب صنعتی در یک کارخانه ذوب‌آهن از دست داده، یکی از هفت انسان در جهان است که در یک کارآزمایی چهار ماهه شرکت پروتز RSLSteeper از بازوی روباتیک برخوردار شده‌اند و امید می‌رود که در آینده نزدیک این بازوی الکترونیکی بطور عمومی در دسترس قرار گیرد.

این دست مصنوعی از یک ظاهر کاملا واقعی و الگوهای چنگالی برخوردار است که بطور بی‌سیم قابل برنامه‌ریزی و متناسب‌سازی برای نیازهای هر فرد است.

برای ظاهر واقعی بخشیدن به این پروتز، پوششهایی از پوست واقعی سیلیکونی در ۱۹ رنگ متفاوت وجود دارد.

ایسنا