مادر بزرگ اوباما در کنیا اطمینان دارد که نوه وی پیروز انتخابات آمریکا خواهد شد.


سارا اوباما که اکنون در کنیا ساکن است می گوید من بسیار خرسندم که انتخابات بار دیگر برگزار می شود و امیدوارم که نوه ام در این انتخابات پیروز باشد و خوشحال می شوم که ببینم وی بار دیگر برای مردم آمریکا کار می کند.
وی گفت می دانم که رقابت سنگینی در جریان است ولی دعا می کنم که اوباما پیروز این رقابت باشد. در واقع می توانم بگویم که اطمینان دارم وی پیروز خواهد بود زیرا برای این هدف بسیار سخت تلاش کرده است.
سارا اوباما گفت ریاست جمهوری اوباما برای آمریکا و جامعه ما بسیار مفید بود ولی وی رئیس جمهور آمریکاست و نمی توانیم چیزی بیشتر از آنچه که دیده ایم، انتظار داشته باشیم/آریا