گفتنی است آقای سید مهدی حسینی پور پیش از این مسئولیت یکی از بخشداری های وزارت کشور و مدیریت برخی از نهاد ها را بر عهده داشته است.