بر اساس این گزارش پایین‌ترین قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان و و بالاترین نرخ ۲۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 

 

* نرخ پروازهای تهران به نقاط دیگر کشور:

 

تهران – آبادان؛ ۱۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – اردبیل؛ ۹۶ هزار و ۴۰۰تومان

 

تهران – ارومیه؛ ۱۱۰هزار تومان

 

تهران – اصفهان؛ ۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان

 

تهران – اهواز؛ ۱۰۴هزار و ۸۰۰ تومان

 

تهران – بندرعباس؛ ۱۷۷ هزار و ۲۰۰تومان

 

تهران – بوشهر؛ ۱۳۶هزار و ۳۰۰ تومان

 

تهران – بیرجند؛ ۱۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – تبریز؛ ۱۰۲ هزار و ۷۰۰ تومان

 

تهران – چابهار؛ ۲۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – دزفول؛ ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – رشت؛ ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – زاهدان؛ ۱۷۰هزار و ۹۰۰ تومان

 

تهران – ساری؛ ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – شهرکرد؛ ۹۷ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – شیراز؛ ۱۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان

 

تهران – عسلویه؛ ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان

 

تهران – قشم؛ ۱۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان

 

تهران – کرمانشاه؛ ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – کیش؛ ۱۷۰هزار و ۹۰۰ تومان

 

تهران – گرگان؛ ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

تهران – ماهشهر؛ ۱۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان

 

تهران – مشهد؛ ۱۳۱ هزار تومان

 

تهران – یزد؛ ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان

 

 

* نرخ پروازهای مشهد به نقاط دیگر کشور:

 

مشهد – اردبیل ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان

 

مشهد – ارومیه ۱۹۴ هزار تومان

 

مشهد – اصفهان ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان

 

مشهد – اهواز ۱۸۱ هزار و ۴۰۰ تومان

 

مشهد – آبادان ۱۹۱ هزار و ۹۰۰ تومان

 

مشهد – بندرعباس ۱۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان

 

مشهد – بوشهر ۱۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان

 

مشهد – بیرجند ۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان

 

مشهد – تبریز ۱۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان

 

مشهد – چابهار ۱۸۱ هزار و ۴۰۰ تومان

 

مشهد – دزفول ۱۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان

 

مشهد – رشت ۱۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان

 

مشهد – زاهدان ۱۳۰ هزار تومان

 

مشهد – ساری ۱۰۷ هزار و ۹۰۰ تومان

 

مشهد – سبزوار ۵۰ هزار تومان

 

مشهد – شهرکرد ۱۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان

 

مشهد – شیراز۱۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان

 

مشهد – عسلویه ۱۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان

 

مشهد – کرمانشاه ۱۸۱ هزار و ۴۰۰ تومان

 

مشهد – کیش ۲۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان

 

مشهد – ماهشهر ۱۹۱ هزار و ۹۰۰ تومان

 

مشهد – یزد ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان

 

مشهد – قشم ۱۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان

 

 

 

* نرخ پروازهای کیش به نقاط دیگر کشور:

 

 

کیش – اصفهان ۱۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان

 

کیش – شیراز ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

کیش – کرمان ۵۰ هزار تومان

 

کیش – کرمانشاه ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان

 

 

 

* نرخ پروازهای شیراز به نقاط دیگر کشور:

 

شیراز – اهواز ۵۰ هزار تومان

 

شیراز – آبادان ۵۰ هزار تومان

 

شیراز – بندرعباس ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شیراز – چابهار ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان

 

شیراز – ساری ۱۵۶ هزار و ۲۰۰ تومان

 

* نرخ پروازهای اصفهان به نقاط دیگر کشور:

 

اصفهان – بندرعباس ۱۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان

 

اصفهان – عسلویه ۱۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان

 

 

 

*نرخ پروازهای اهواز به نقاط دیگر کشور:

 

اهواز – اصفهان ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان

 

اهواز – ساری ۱۳۳ هزار و ۱۰۰ تومان

 

اهواز – کیش ۱۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان

 

اهواز – بندرعباس ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان

 

اهواز – شیراز ۵۰ هزار تومان

 

 

* نرخ پروازهای آبادان به نقاط دیگر کشور:

 

 

آبادان – اصفهان ۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان

 

آبادان – بندرعباس ۱۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 

 

* نرخ پروازهای عسلویه به نقاط دیگر کشور:

 

 

عسلویه – رشت ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان

 

عسلویه – ساری ۱۵۰ هزار تومان

 

عسلویه – شیراز ۵۰ هزار تومان

 

عسلویه – کرمانشاه ۱۵۰ هزار تومان

 

بندر عباس – کرمانشاه ۱۹۷ هزار و ۲۰۰ تومان

 

مسیرهای اعلام شده مربوط به شرکت ایران ایرتور، آسمان و ماهان است که بلیت آنها از امروز با نرخ‌های اعلام شده فروخته می‌شود. در این میان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی که بلیت مسیرهای خود را تا ۲۴ آبان ماه پیش‌فروش کرده است قیمت‌های جدید مسیرهای خود را اعلام نکرده و برای تاریخ ۲۴ آبان ماه به بعد سایت فروش بلیت خود را بسته است.

ایسنا