به دنبال تدوام تظاهرات ضد دولتی در کویت ایمر این شیخ نشین طی سخنانی به تظاهر کنندگان هشدار داد در صورت ادامه تظاهرات به سخن با آن‌ها برخورد خواهد شد.

 شیخ صباح الاحمد جابر الصباح امیر دولت کویت که اقدام به برگزاری نشست اضطراری با مسوولان امنیتی کویت کرده بود تاکید کرد نیروهای پلیس و تامین کنندگان امنیت باید بدون هرگونه مسامحه با تظاهر کنندگان که امنیت کویت را مورد تهدید قرار می‌دهند برخورد کنند.

امیر کویت خطاب به تظاهر کنندگان مخالف دولت گفت، شما چاره‌ای جز انتخاب بین تبعیت از قانون و پاسخگو بدن در قبال اقدامات تحریک آمیز خود نخواهد داشت.

هشدارهای امیر کویت در حال منتشر می شود که گروه‌های مخالف دولت در این کشور از اقدامات اخیر دولت در اصلاح قانون انتخابات در جهت ممنانعت از ورود چهره های مخالف به پارلمان کویت ناراضی هشتند و بابرپایی تظاهرات گسترده خواهان لغو این اصلاحات شده‌اند.برنا