شیرین فرید مسئول هماهنگی انجمن زندانیان عربستان اعلام کرد که زندانی زن مصری، امروز دوشنبه ۵۰ ضربه تازیانه خورده است و بدین ترتیب تاکنون متحمل ۴۵۰ ضربۀ تازیانه شده است.

وی ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی دادگستری عربستان، گفت: نجلاء از دیروز اعتصاب غذا کرده و وضع جسمانی وی به هیچ وجه امکان تحمل ضربات تازیانه را به وی نمی دهد. تنها گناه او، اختلاف مالی با دختر ولی عهد عربستان است

العالم