نایب رییس شورای مرکزی حزب‌ موتلفه‌ اسلامی گفت: به دلیل کثرت نامزدها در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، حزب موتلفه اسلامی نامزدهای پیشنهادی خود را معرفی می‌کند.

اسدالله بادامچیان با بیان اینکه “در حزب موتلفه در جمع اصولگرایان فعالیت سراسری داریم”، اظهار کرد: به علت کثرت نامزدها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری،‌ حزب موتلفه اسلامی هم نامزدهای خود را معرفی می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه “موتلفه همیشه در خدمت جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و کلان اصولگرایان و در آهنگ ولایت بوده‌ است”، تصریح کرد: پس از این هم با بررسی‌های لازم به آنچه که وظیفه‌مان است عمل می‌کنیم.

بادامچیان خاطرنشان کرد: گاهی موتلفه‌ اسلامی هیچکس را معرفی نمی‌کرد ولی این بار نامزدی را معرفی خواهیم کرد اما در نهایت همراه با مجموعه اصولگرایان به فرد اصلح خواهیم رسید.

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: در موتلفه معتقدیم هرکس می‌خواهد نامزد شود یا نامزدی را معرفی کند باید شاخص‌ها را مشخص کند و باید مشخص شود به چه دلیل نامزد مورد نظر اصلح است یا صالح برتر کیست و چه گفتمانی دارد و در واقع شعار اصلی چیست که همه چیز براساس آن اداره می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه “نامزدهایی که معرفی می‌شوند باید برنامه‌های عملیاتی خود را نیز ارائه کنند”، اظهار کرد: باید مشخص شود هر نامزد انتخاباتی چه تیم و پشتوانه‌هایی دارد چون فردی که به تنهایی بگوید می‌خواهد کشور اداره کند تفاوت دارد با کسی که پشتوانه یک حزب با ۵۰ سال سابقه، تجربه و خدمت پاک و صادقانه دارد.

ایسنا