نور الله کرد با تاکید بر اینکه دانشجویان می‌توانند بر اساس شرایط اعلام شده نسبت به دریافت وام شهریه اقدم کنند، گفت: میزان مبلغ وام بر حسب مقررات مربوط به آیین‌نامه‌ها تعیین شده و میزان مشخص شده برای دوره های کارشناسی از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان برای کارشناسی ارشد از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان و برای مقطع دکتری از یک میلون و پانصد هزار تومان به دو میلیون و پانصد تومان افزایش یافته است.

 

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان خاش افزود: ارائه یک بار سند تعهد محضری برای تمام دوران تحصیل و دریافت وام‌های مختلف کفایت می‌کند و ضامن نیز باید کارمند رسمی باشد.

ایسنا