پسربچه شش‌ساله انگلیسی یک کدوتنبل ۹۵ کیلویی را به تنهایی پرورش داده است

مکس‌جونز (Max Jones) که با خانواده‌اش ساکن منطقه Cottingham در یورکشایر (Yorkshire) هستند، روزانه چند ساعت را صرف پرورش کدوتنبلی کرده است که در حال حاضر حدود چهاربرابر خودش وزن دارد

او در این‌باره می‌گوید: برای اینکه کدوتنبل در گرما رشد بهتری دارد آن‌را با پتو می‌پوشاندم تا اینکه خوب رشد کند

مادر مکس نیز معتقد است که سختکوشی او سرانجام به نتیجه رسید و از اینکه می‌بینم کدوتنبلی را پرورش داده که برای بلند‌کردنش به سه نفر مرد قوی نیاز است، خوشحالم

منبع: دیلی میل