فلز سرد هم وقتی در دامان طبیعت بیفتد می‌تواند منظره زیبایی را خلق کند که چشم نواز باشد.

توربین‌های بادی یکی از منابع تولید الکتریسیته هستند که در مناطق باد خیز نصب می‌شود و تعدد آن‌ها بعضی وقت‌ها صحنه های زیبایی را پدید می‌آورد.

آن چه در زیر می‌بینید تصویری زیبا از توربین‌های بادی ایلینویز آمریکاست که از مه سر برافراشته‌اند، البته نکته جالب‌تر در مورد این عکس این است که آن را یک آهنگر که برای تعمیر یکی از این توربین‌ها به ارتفاع ۱۰۰ متری روی آن رفته گرفته است.

 

سه نسل