افق(ofoghnews.ir) وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز توافقی برای افزایش قیمت مسکن مهر صورت نگرفته است گفت:‌ هرگونه افزایش قیمت به صورت شفاف اعلام خواهد شد اما هنوز ابلاغیه و دستورالعملی صادر نشده است.

علی نیکزاد با بیان اینکه موضوع افزایش قیمت در یک تیم کارشناسی در حال بررسی است گفت: هرگونه افزایش در صورت تصویب نهایی تیم کارشناسی اعلام خواهد شد.
نیکزاد گفت: انبوه سازان مباحثی داشته اند و مطالبی را بیان کرده اند که این موضوع در حال بررسی است.
وی با اظهار تاسف از خبرهایی که برخی روزنامه ها و رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت مسکن مهر اعلام کرده اند گفت: بدون اینکه ما تصمیم بگیریم و چیزی اعلام کنیم برخی روزنامه ها هم قیمت را اعلام کرده اند و هم میزان افزایش را که چنین چیزی صحت ندارد.
نیکزاد افزود: کسانی که متقاضی مسکن مهر هستند و قسط چهارم را پرداخت کرده اند، به مرحله نازک کاری رسیده اند مشمول هیچگونه افزایش احتمالی نخواهند بود.
وی با اشاره به اینکه احتمال دارد تغییر قیمتی داشته باشیم گفت: این تغییر قیمت در ساختمان هایی است که به مرحله سفت کاری ، اسکلت و سقف رسیده اند اعمال خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر به سرانجام خود خواهد رسید افزود: روند افتتاح مسکن مهر همچنان ادامه دارد و تا پایان سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر افتتاح خواهد شد

واحد مرکزی خبر