افق(ofoghnews.ir) حسین توکلی افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org برای انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام کنند.
وی افزود: همچنین مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲نیز۱۶آبان به پایان می رسد.
واحد خبر