سازمان اطلاعات و امنیت داخلی انگلیس که در واقع یک سازمان حفاظتی و ضد جاسوسی است، اخیراً اقدام به تشکیل دادگاهی کرده که از سیستم قضایی این کشور جداست و به طور کامل زیر نظر همین سازمان فعالیت می‌کند.

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی انگلستان (MI5) یک دادگاه اختصاصی برای محاکمه متهمان خود تشکیل داده است.

بر اساس یک گزارش دریافتی، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی انگلیس که در واقع یک سازمان حفاظتی و ضد جاسوسی است، اخیراً اقدام به تشکیل دادگاهی کرده که از سیستم قضایی این کشور جداست و به طور کامل زیر نظر همین سازمان فعالیت می‌کند.

این دادگاه که special immigration appeal commission  یا به طور اختصاری (SIAC) نامیده می‌شود، وظیفه رسیدگی به اتهامات افرادی را بر عهده دارد که توسط این سازمان به عنوان مجرم شناخته می‌شوند.

به این ترتیب، دستگاه امنیتی انگلیس عملاً دارای نوعی استقلال قضایی شده و می‌تواند خود هم در جایگاه مدعی قرار بگیرد و هم در جایگاه قضایی.

کارشناسان می‌گویند به این ترتیب این سازمان به یک قدرت مافیایی بدل خواهد شد که می‌تواند هر رفتاری را با کسانی که آنها را عناصر نامطلوب می‌داند، انجام دهد.

این سازمان که همتای داخلی سازمان MI6 محسوب می‌شود دارای کارنامه‌ای سیاه در برخورد با دانشجویان و ناراضیان انگلیسی است.

منبع:ایران هسته ای