افق(ofoghnews.ir) حدود سی‌سال پیش در هندوستان، صدها پرنده غیربومی با کوبیدن خود به چراغ‌ها دست به خودکشی زدند.

به‌گزارش یونایتدپرس در سال۱۹۸۱، صدها پرنده غیر بومی با کوبیدن خود به چراغ‌ها دست به «خودکشی دسته‌جمعی» زدند. کارشناسان حیرت زده، در شهر هافلونگ در ایالت آسام، واقع در ۱۶۰ کیلومتری شمال شرقی دهلی، ناظر این پدیده بوده‌اند. این پرندگان شب هنگام، به‌سوی چراغ‌ها برقی و نفتی شیرجه می‌رفتند و خود را می‌کشتند.

کارشناسان پس تحقیق در این مورد در یافتند، پرندگانی که از این حادثه جان سالم بدر برده‌اند، از خوردن غذا خودداری کردند و خود را با گرسنگی می‌کشتند. این پرندگان مرگ‌اندیش، شامل انواعی از قبیل سینه سرخ، کبوتر سبز، گونه‌ای بلبل، دارکوب، سینه سفید و چند نوع دیگر بوده‌اند/نامه