دستاورد تازه محققان آفریقای جنوبی و آمریکا می‌تواند تحول عظیمی را در شیوه زندگی معلولان سراسر جهان ایجاد کند.
 هنگامی که ریچارد وان، صنعتگر آفریقایی بیشتر انگشتان دست راست خود را طی یک سانحه صنعتی از دست داد، تلاش کرد تا با ساخت انگشت پروتز برخی از قابلیت‌های خود را بدست آورد.
وی با کمک ایوان اوون که پیش از آن یک تکیه‌گاه دست مکانیکی را ساخته و در اینترنت قرار داده بود دست به ساخت نمونه پیش ساخت زده که قابل سازگاری با دست افراد معلول است.
وان و اوون با وجود هزاران کیلومتر اختلاف مسافت با استفاده از ایمیل به تبادل تصویر و طرحها پرداختند. برای ساخت این انگشت مصنوعی، وان یک نمونه پلاستیکی از دست خود را ساخته و برای اوون ارسال کرد تا نتایج بدست آمده در یک جهت قرار داشته باشد.
نمونه پیش ساخت کنونی با یک پایه بر روی دست قرار گرفته که مانند یک دستکش عمل می‌کند. خود این انگشت از یک بازوی اهرم محکم، قرقره و نوک انگشت با یک پد چنگالی تشکیل شده است.
اگرچه این رویکرد بسیار ساده‌تر از دیگر انگشتهای پروتزی مانند محصول شرکت Touch Bionics بوده اما تاکنون از هزینه ساخت کمتری برخوردار بوده و توانسته توانایی وان را برای برداشتن اجسام بهبود ببخشد.
به گزارش ایسنا، این طراحان اکنون در تلاش برای افزایش سرمایه برای ارتقای محصول خود بوده و بجای ثبت آن به عنوان یک اختراع قصد دارند این طراحی را بطور رایگان در اختیار دیگر افراد برای بهره‌برداری از پژوهش قرار دهند.