به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، بر اساس ویدیویی که به تازگی منتشر شده، محمد مرسی در یک سخنرانی این آیه کریمه را با قرائتی که هیچ کس آن را نشنیده تلاوت کرد و گفت: چه بشا شما نمی دانید، شاید هم برخی از شما شنیده باشید که این آیه را این طور هم قرائت کرده اند: «انّما یخشی اللهُ من عباده العلماءَ (!)» (با رفع کلمه اللهُ و نصب کلمۀ علماءَ؛ به معنای: خداوند، تنها از بندگان عالم خود خشیت دارد!)

مرسی سپس درباره معنای آیه با این قرائت، گفت: خشیت خداوند از علما، خشیت به معنای تقدیر است، نه به معنای خوف و ترس!

به عقیدۀ علمای ازهر، این تفسیر کاملا با اجماع ائمه تفسیر که این آیه را به معنای خوف و خشیت علما از خداوند عز و جل می دانند، مغایر است.

به نوشته پایگاه البشایر، جنبش  ازهری های بدون مرز با اشاره به این تفسیر گفت که مرسی آیه را بر اساس رأی خود تفسیر کرده و برداشت وی نادرست بوده است.

جنبش به نقل از شیخ صلاح الدین ابوعرفه، امام جماعت مسجد الاقصی افزود: برداشت محمد مرسی از این آیه، برخلاف فرمودۀ خداوند در قرآن بوده و این نوع قرائت و تفسیر حتی با قرائت های نادر و شاذ قرآن که نقل شده است، همگونی ندارد.

پایگاه اینترنتی مزبور، برخی از واکنش های افراد و علما را درباره تفسیر مرسی ذکر کرده که باعث بروز جدل میان آنها شده است. در این میان، برخی از مرسی دفاع کرده اند و حتی یکی از آنها گفت: رییس جمهور از عامه مردم است و طبیعی است که در تفسیر آیه اشتباه کند، دنیا که به آخر نرسیده است!

شخص دیگری هم با ابراز شگفتی از اقدام مرسی، تفسیر آیه از سوی رییس جمهور را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: مرسی متخصص علوم قرآنی و تفسیر نیست که بخواهد تفسیرات خودش را به ما ارائه کند.