خبرگزاری فارس: فروزان‌مهر استاندار خراسان رضوی شد

محمد حسین فروزان‌مهر در جلسه امروز هیئت دولت به سمت استاندار خراسان رضوی منصوب شد.

بنابر این گزاش صلاحی استاندار پیشین استان خراسان رضوی روز شنبه هفته جاری با حکم وزیر کشور از سمت استانداری استان خراسان رضوی برکنار و معاون سیاسی امنیتی این استان به جای وی به عنوان سرپرست استانداری خراسان رضوی منصوب شد.

در سوابق محمدحسین فروزانمهر ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، معاونت استانداری کرمان، مشاور در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اداری مالی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی و معاونت اجرایی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون برنامه ریزی استانداریهای زنجان و فارس و معاونت وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی به چشم می‌‌خورد.

وی کارشناسی برنامه‌ریزی و بودجه کشوری، رئیس اداری مالی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاون بودجه و نظارت، مدیر امور پشتیبانی و مدیریت دفتر آموزش و پژوهش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانهای مرکزی، گلستان و تهران را در کارنامه خود دارد.

فارس