عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا
حرکات آکروباتیک کم و بیش، جنسیت نمیشناسد و این بستگی به جرات و قدرت و حفظ تعادل فکری و جسمی فرد دارد اما زمانی که این هنر بصورت خاصی مطرح میشود که شاهکاری در آن صورت گیرد خصوصا اینکه رکوردار آن از جماعت نسوان باشد.

تصاویر زیر مربوط است به Faith Dickey دختری ۲۳ ساله از جمهوری چک که در ماه اوت ۲۰۱۲ توانست رکورد بندبازی در ارتفاع ۲۵ متری از سطح زمین را از آن خود کند. به گزارش ایران ناز ثبت چنین رکوردی باعث شد تا او را شجاع ترین دختر جهان بنامند. البته امیدواریم خانم ها دچار غرور و بلندپروازی نشوند ولی در هر صورت باید اعتراف کرد که گذشت آن زمانی که خانم ها از موش و سوسک می ترسیدند.

عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com
عکس های جالب و باورنکردنی از شجاع ترین دختر دنیا ، www.irannaz.com