حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ادبی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید انجام گفتگوهایی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وی برای پذیرش پست معاونت فرهنگی این وزارتخانه گفت: جایگاه و پایگاه معاونت فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگاهی بسیار مهم بوده و در دوره وزارت آقای حسینی ارتقاء خوبی نیز یافته است.

وی ادامه داد: جایگاه فعلی من ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است. گفتگوها و مباحثه هایی نیز برای پذیرش این سمت با من انجام شده است و بدیهی است که هر مصلحتی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاونت فرهنگی بدانند می تواند تاثیرگذار باشد.

ادبی افزود: شخص آقای اسماعیلی سرپرست فعلی معاونت فرهنگی هم جایگاه بسیار ارزشمندی دارد و من تلاشم این است که در جایی از سپهر فرهنگی نظام که بتوانم منشاء خدمتگزاری باشم، در آنجا خدمت کنم.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پاسخ به سوالی درباره علت پذیرش این سمت با توجه به ماه های پایانی دولت دهم گفت: البته من هنوز این سمت را نپذیرفته ام. گفتگوهایی انجام شده و هنوز اتفاقی رخ نداده است. اما مساله اصلی این است که نباید مسئولیتهای فرهنگی را با فضاهای سیاسی تعریف کنیم. دولت نهم و دهم  در حوزه فرهنگ فعالیتهای فوق العاده ای انجام داده که انشاالله ادامه بیابد. لذا معتقدم اگر کسی حتی یک روز هم معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد می تواند منشاء تاثیر در سپهر فرهنگی ایران باشد.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان دولت هم فرصت زیادی مانده و هرکس در این منصب قرار بگیرد به همان اندازه در جریان فرهنگی کشور موثر است و البته اگر در همین مدت سیاستهای درستی اتخاذ شود می تواند منشاء تاثیرات زیادی در آینده نیز شود.

ادبی ادامه داد: بی مهری هایی به فعالیت آقای دری شد. او در زمان تصدیگری خود در سمت معاونت فرهنگی همکاریهای خوبی با نهادهای فرهنگی داشت و امیدواریم که در آینده این فعالیتها با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.

ادبی با اشاره به انتصاب خود به سمت ریاست انجمن از سوی رئیس جمهور نیز گفت: من به دلیل سمتم در انجمن از سال ۱۳۸۹ با نهاد ریاست جمهوری ارتباط داشته ام و پس از آن هم به خاطر سمتم در سازمان میراث فرهنگی با مجموعه ریاست جمهوری ارتباطاتی داشته ام.

وی در پایان گفت: آقای احمدی نژاد دغدغه های بسیار جدی در حوزه مسائل فرهنگی در کشور دارند و ایشان اولین رئیس جمهوری است که در عمر انجمن به انجمن آمد و این در تاریخ انجمن بی نظیر است. صرف زمان زیادی توسط ایشان در انجمن خود به خوبی نشان از اهمیت فرهنگ در جریان اندیشه ایشان دارد.